Czy odsetki od lokat są przychodami finansowymi czy przychodami przyszłych okresów, gdyż nie wiemy czy nie będziemy musieli zwracać całej kwoty wraz z odsetkami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma odszkodowawcza Y otrzymała odszkodowanie z firmy X dla swojego klienta Z i jednocześnie firma X wniosła sprawę do sądu. Firma Y zawarła ze swoim klientem aneks, iż do czasu zakończenia rozprawy sądowej pieniądze nie są dla klienta należne (firma Y obawia się, że gdyby przesłała odszkodowanie swojemu klientowi Z i w przypadku przegranej sprawy sądowej nie miałaby możliwości odzyskania odszkodowania od klienta Z). Firma Y przeksięgowała kwotę odszkodowania otrzymaną z firmy X na lokatę bankową, a odsetki z tytułu lokaty trafiają na konto firmowe firmy Y.

Czym są uzyskane odsetki w firmie Y, czy są to tylko przychody finansowe czy podwójne przychody i w jaki sposób zaksięgować (taką odpowiedź otrzymałam z Krajowej Informacji Podatkowej jednak nie znajduję sposobu księgowania, aby ująć przychód w dwóch miejscach?

Czy odsetki są przychodami finansowymi czy przychodami przyszłych okresów, gdyż nie wiemy czy nie będziemy musieli zwracać całej kwoty wraz z odsetkami, jakie zażąda firma X?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access