Czy odsetki od kredytu zaciągniętego przez spółkę u wspólnika mogą być dla niej kosztem uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt u osoby nie będącej wspólnikiem spółki, na zbudowanie linii produkcyjnej wprowadzonej po zakończeniu inwestycji do ewidencji środków trwałych. W umowie sprecyzowano na co spółka bierze kredyt. W tym czasie również, spółka nie miała własnych środków na pokrycie tak dużego wydatku. Czy i kiedy odsetki od tego kredytu mogą być kosztem uzyskania przychodu spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX