Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób zaksięgować naliczone (zapłacone) odsetki od kredytu na finansowanie VAT związanego z realizowaną inwestycją do czasu oddania środków trwałych do używania?

Spółka prowadzi inwestycję polegającą na budowie hali i zakupie linii produkcyjnej finansowaną głównie z zaciągniętego na ten cel kredytu inwestycyjnego. Spółka zawarła również z bankiem umowę na finansowanie VAT związanego z realizowaną inwestycją.

Czy odsetki od kredytu na finansowanie VAT związanego z realizowaną inwestycją, do momentu oddania inwestycji do użytkowania, zwiększają również wartość początkową środków trwałych następnie amortyzowanych, czy też powinny zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?