Czy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył podpisu na formularzu oferty? - OpenLEX

Czy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył podpisu na formularzu oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2017 r.

PYTANIE

Jak ma postąpić zamawiający w sytuacji kiedy wykonawca nie złożył podpisu na formularzu oferta wykonawcy? Opieczętował ten dokument pieczęcią imienną, ale strony samego formularza nie zawierają żadnej parafy ani podpisu. Pozostałe, wchodzące w skład oferty formularze asortymentowo cenowe, formularze parametrów technicznych, JEDZ, itp. zostały podpisane. Do oferty dołączono (pismo) czytelnie podpisaną i opieczętowaną stronę zawierającą dane wykonawcy oraz napis "oferta". Formularz "oferta wykonawcy" zawiera tylko znajdujące się w nim informacje odnoszące się do oferowanych terminów dostawy, okresów płatności, samodzielnego wykonania zamówienia. Czy tak złożoną ofertę należy odrzucić? Jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?