Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital ogłosił przetarg na dostawę aparatu RTG wraz z kompletem fartuchów ochronnych. W specyfikacji zamawiający podał jedną pozycję ze stawką podatku VAT 8%. Wykonawca X złożył ofertę z 8% VAT, a wykonawca Y podał kwotę na aparat RTG z 8% VAT i oddzielnie na fartuchy 23%. Według wiedzy zamawiającego na rynku istnieją fartuchy, które są sprzedawane z 23% VAT i z 8% VAT. Zamawiający wysłał pismo do wykonawcy Y o poprawieniu innej omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, złożył odwołanie na czynność poprawienia omyłki i żąda odrzucenia oferty wykonawcy X, twierdząc, że fartuchy nie są wyrobem medycznym. Czy zamawiający ma odrzucić ofertę wykonawcy Y jako niezgodną ze specyfikacją i wybrać ofertę wykonawcy X czy unieważnić postępowanie, skoro specyfikacja zawierała wymóg złożenia oferty z 8% VAT, a na rynku istnieją wyroby z 8 i 23% VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?