Czy odprowadzenie wód z wykopu do ziemi poprzez niecki stanowi szczególne korzystanie z wód? - OpenLEX

Czy odprowadzenie wód z wykopu do ziemi poprzez niecki stanowi szczególne korzystanie z wód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedmiotem wniosku jest odwodnienie wykopu budowlanego pod wykonanie sieci wod.-kan., którego lej depresji wykracza poza działkę inwestora przy użyciu igłofiltrów. Wody pobrane igłofiltrami będą odprowadzane do dwóch niecek wykonanych na potrzeby odwodnienia. Zakłada się, że ilość wód nie przekroczy 10 m3/h. Odwodnienie stanowi usługę wodną.

Jak kwalifikować odprowadzenie wód z wykopu do ziemi poprzez niecki?

Katalog usług i szczególnego korzystania z wód nie obejmuje takiego przypadku. Przedmiotem wniosku jest odwodnienie wykopu przy użyciu studni i wprowadzanie wód z odwodnienia do rz. Stara Motława w ilości 130 m3/h.

Jaką podstawę prawną przyjąć dla wprowadzania do rzeki wód z wykopu?

W art. 35 ust. 1 pkt 8 pr.wod. jest mowa tylko o wprowadzaniu wód z odwodnienia gruntów a nie wykopów budowlanych. Ww. odwodnienia będą prowadzone w granicach miast.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX