Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zaprojektował odprowadzenie wód opadowych z terenu działki oraz z budynku mieszkalnego jednorodzinnego do zbiornika retencyjnego (istniejącego), który znajduje się na jego działce oraz na działce sąsiedniej.

Czy takie odprowadzenie wód opadowych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym?

Decyzja o warunkach zabudowy wskazuje, aby odprowadzić wody deszczowe w granicach własnej działki.

Skoro zbiornik znajduje się na terenie dwóch działek, czy należy uznać, że powyższy warunek nie został spełniony?

Działka sąsiednia również jest własnością inwestora.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?