Czy odprowadzanie wód opadowych z osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta wymaga wyposażenia w separator substancji ropopochodnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odprowadzanie wód opadowych z osiedla domków jednorodzinnych (odprowadzanie wód z powierzchni szczelnych: parking poniżej 0,1 ha przy osiedlu i droga dojazdowa do osiedla oraz tereny zielone) zlokalizowanych na terenie miasta wymaga wyposażenia w separator substancji ropopochodnych?

Jest to istniejąca kanalizacja. Wniosek związany jest z kontynuacją wcześniej uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego (upłynął termin ważności decyzji). Wcześniejsze badania jakości wód opadowych nie wykazały przekroczeń wartości: 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Czy w tym przypadku wystarczą osadniki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access