Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z ustawą z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. odprowadzanie wód opadowych z dachów oraz dróg wewnętrznych i placów utwardzonych do wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Wody opadowe ujmowane są w system kanalizacji deszczowej o odprowadzane do rowu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?