Czy odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z połaci dachowych nieruchomości komunalnej do urządzenia wodnego zlokalizowanego na własnym gruncie - wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z połaci dachowych nieruchomości komunalnej, w ilości nieprzekraczającej 5m3/dobę, do urządzenia wodnego zlokalizowanego na własnym gruncie - wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym lokalu komunalnego. W związku z brakiem podłączenia nieruchomości do miejskiej kanalizacji deszczowej, zamierza odprowadzać wody opadowe lub roztopowe do studni chłonnych.

Czy odprowadzanie wód opadowych z nieruchomości komunalnej stanowi zwykłe korzystanie z wód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX