Czy odprawa emerytalna określona w ZUZP funkcjonującym u przedsiębiorcy podlega wyłączeniu od kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odprawa emerytalna określona w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy funkcjonującym u przedsiębiorcy "(...) w związku z przejściem na emeryturę lub rentę" podlega w myśl art. 15gb ust. 3 pkt 1) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 (Dz.U. z 2020, poz. 374.) wyłączeniu od kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX