Czy odpowiedzialnym podmiotem za dotrzymywanie norm hałasu - warunków decyzji jest OSP czy osoba fizyczna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał decyzję dla Ochotniczej Straży Pożarnej o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji nagłaśniającej podczas organizowanych w remizie imprez. OSP często użycza remizę osobom fizycznym w celu organizacji imprez z udziałem instalacji nagłaśniającej. W umowie na użyczenie OSP zawiera zastrzeżenie, że normy hałasu powinny być dotrzymywane.

Czy odpowiedzialnym podmiotem za dotrzymywanie norm hałasu - warunków decyzji jest OSP czy osoba fizyczna?

Czy OSP powinno wykonywać okresowe pomiary hałasu i przedstawiać je organom - Staroście i WIOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX