Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpisy na fundusz likwidacji zakładu górniczego są kosztem podatkowym w momencie naliczenia odpisu, czy też dopiero po przekazaniu środków na wyodrębniony rachunek funduszu?

Firma prowadzi działalność polegająca na wydobywaniu żwiru i piasku metodą odkrywkową. Wiąże się ona z naliczaniem w okresach półrocznych opłat eksploatacyjnych i ich przekazywaniem na rzecz Urzędu Gminy. Natomiast 10% tej opłaty przekazywane jest na wyodrębniony rachunek Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy. Przepis nie określa momentu w którym odpis można uznać za koszt. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy i wpłaty.

Skoro odpis tworzony jest na dzień 30.06 oraz 31.12 danego roku, a zapłata dokonywana jest do końca następnego miesiąca - to w jakiej dacie można go zaliczyć do kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację