Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle interpretacji Ministra Finansów z 5 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwot uzyskiwanych przez Zakład Pracy Chronionej (ZPCHr) z tytułu zwolnień podatkowych tj. z podatku od nieruchomości oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z ZFRON (trafiająca w ewidencji na przychody) - z odpisów z podatku od nieruchomości i z odpisów z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowić będzie przychód dla celów podatkowych?

Czy do każdego z powyższych źródeł finansowania zastosowanie będzie miał art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Planujemy podział zgodnie z przepisami k.s.h..

Czy po przeniesieniu do nowej spółki (będzie miała status ZPCHr) środka trwałego dofinansowanego z ZFRON należy rozliczyć część dofinansowaną i kontynuować amortyzację?

Czy będzie konieczność dokonania zwrotu na ZFRON spółki dzielonej części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi w związku z wniesieniem środków trwałych finansowanych w części ze środków ZFRON?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację