Czy odpady zmieszane - zebrane w akcji sprzątania świata, należy ująć w sprawozdaniu wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r.

PYTANIE

Czy odpady zmieszane - zebrane w akcji sprzątania świata, należy ująć w sprawozdaniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta?

Jeśli tak, to jak je zakwalifikować, skoro nie są to odpady odebrane od mieszkańców, ani z PSZOK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX