Czy odpady z MPD nr 1 mogą być magazynowane w MPD nr 2 w jednym magazynie, przeznaczonym pierwotnie do magazynowania odpadów... - OpenLEX

Czy odpady z MPD nr 1 mogą być magazynowane w MPD nr 2 w jednym magazynie, przeznaczonym pierwotnie do magazynowania odpadów wytwarzanych w MPD nr 2?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada 2 miejsca prowadzenia działalności objęte pozwoleniami zintegrowanymi. Planuje się nowe działania związane z niektórymi z wytwarzanych odpadów. Odpady wytworzone w MPD nr 1 (jeden lub 2 rodzaje) miałyby być przewożone z magazynu w MPD nr 1 do magazynu w MPD nr 2. Z MPD nr 2 odpady te miałyby być przekazywane odbiorcom zewnętrznym do zagospodarowania.

Czy dla MPD nr 2 firma powinna uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów przywożonych z MPD nr 1?

Czy odpady z MPD nr 1 mogą być magazynowane w MPD nr 2 w jednym magazynie przeznaczonym pierwotnie do magazynowania odpadów wytwarzanych w MPD nr 2?

Jeśli dla MPD nr 2 konieczne byłoby uzyskanie zezwolenia na zbieranie, to jakie dodatkowe wymagania dla zbierania powinny być wzięte pod uwagę (np. zabezpieczenie roszczeń)?

Czy jeśli zostałaby podjęta decyzja o przetwarzaniu w MPD nr 2 odpadów z MPD nr 1, to dla MPD nr 2 potrzebne będzie jedynie pozwolenie na przetwarzanie, czy potrzebne będą 2 decyzje: na zbieranie i przetwarzanie?

Czy jeśli jedno z tych MPD usytuowane jest po 2 stronach drogi publicznej w odległości bram ok. 500 m, to przewożąc odpady do przetwarzania w ramach tego samego MPD z jednej części do drugiej, jest konieczne wystawianie KPO w BDO?

Gdyby była to droga wewnątrz zakładu, to przewóz odpadów nie musiałby być udokumentowany KPO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX