Czy odpady z biura można potraktować w rocznym sprawozdaniu jako odpady wytworzone poza instalacją?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instalacja do wytwarzania leków ma pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W budynku, w którym znajduje się instalacja są biura, gdzie wytwarzane są odpady (świetlówki, papier i tektura, zużyte baterie).

Czy odpady z biura można potraktować w rocznym sprawozdaniu jako odpady wytworzone poza instalacją?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access