Czy odpady w postaci gnojowicy oraz obornika podlegające przetwarzaniu w biogazowni rolniczej są wyłączone z ustawy o odpadach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady w postaci gnojowicy oraz obornika podlegające przetwarzaniu w biogazowni rolniczej są wyłączone z ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o. zgodnie z art. 2 pkt 6 u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX