Czy odpady przyjmowane do PSZOK od osób fizycznych należy ewidencjonować na Karcie Ewidencji Odpadów w zakładce odpady komunalne czy odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady przyjmowane do PSZOK od osób fizycznych należy ewidencjonować na Karcie Ewidencji Odpadów w zakładce odpady komunalne czy odpady (w obu przypadkach jako od posiadacza zwolnionego z ewidencji odpadów)?

Dalsze przekazanie odpadów ma się odbywać na KPO - czy to oznacza, że przyjęcie powinno być na KEO w zakładce odpady?

W tym przypadku nie ma podziału na gminy w kartach ewidencji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX