Czy odpady o kodzie 19 05 01 można poddać procesowi D5 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, jeżeli parametr Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)*** jest powyżej 800mg/kg?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady o kodzie 19 05 01 można poddać procesowi D5 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, jeżeli parametr Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)*** jest powyżej 800mg/kg?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX