Czy odpady o kodzie 02 07 80 można przekazać rolnikowi do skarmiania zwierząt gospodarskich?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady o kodzie 02 07 80 można przekazać rolnikowi do skarmiania zwierząt gospodarskich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX