Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zajmuje się przetwarzaniem odpadów z papieru i tektury na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Odpady przyjmowane są od firm będących wytwórcą odpadów jak również od firm prowadzących zbieranie odpadów.

Czy odpady o kodach 15 01 01 lub 20 01 01 mogą być przyjmowane przez odbiorcę/przetwarzającego na karcie przekazania odpadów komunalnych, czy muszą być przekazywane za pośrednictwem tylko karty przekazania odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?