Czy odpady biodegradowalne w postaci gałęzi i odpadów kuchennych, które będą poddawane przetworzeniu w wyniku czego powstanie kompost, mogą być magazynowane w pryzmie na otwartej przestrzeni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady biodegradowalne w postaci gałęzi i odpadów kuchennych, które będą poddawane przetworzeniu w wyniku czego powstanie kompost, mogą być magazynowane w pryzmie na otwartej przestrzeni (bez żadnego zadaszenia) czy muszą być magazynowane zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów - dalej r.s.w.m.o.?

Czy istnieją może jakieś odstępstwa od tego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX