Czy odpad wytwarzany w związku z przetwarzaniem ww. odpadów o kodzie 19 08 99 na oczyszczalni B, można zaklasyfikować pod kodem 19 08 01 – skratki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X przewozi odpady o kodzie 19 08 99 – inne niewymienione odpady, z oczyszczalni A na oczyszczalnię B. Na oczyszczalni A nie ma części mechanicznego oczyszczania ścieków, w związku z tym na oczyszczalni A nie są wytwarzane odpady o kodzie 19 08 01 – skratki. Wytwarzane na oczyszczalni A odpady o kodzie 19 08 99 stanowią mieszaninę osadów z osadników wstępnych i osadników wtórnych. Obie oczyszczalnie eksploatowane są przez Spółkę X. Po przywiezieniu na oczyszczalnię B odpady o kodzie 19 08 99 poddawane są przetwarzaniu polegającym na odwodnieniu na poletku osadowym.

Czy odpad wytwarzany w związku z przetwarzaniem ww. odpadów o kodzie 19 08 99 na oczyszczalni B, można zaklasyfikować pod kodem 19 08 01 – skratki?

Spółka twierdzi, że na podstawie wykonanych analiz odpady o kodach 19 08 99 i 19 08 01, powstające na oczyszczalni są w swoim składzie zbieżne i mieszczą się w dopuszczalnych granicach wartości (NDS).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX