Czy odpad o kodzie 10 01 80, który zostaje przetworzony, traci status odpadu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2017 r.

PYTANIE

Firma odbiera odpad o kodzie 10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, a następnie odpad zostaje przetworzony (wymieszany z odpowiednim kruszywem np. piaskiem) tak aby, mógł stać się produktem - a ściślej mówiąc wyrobem budowlanym.

Czy odpad w opisanym przypadku utraci status odpadów?

Jakie obowiązki ciążą na firmie odbierającej odpad, a następnie będącej producentem wyrobu budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access