Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (spółka będąca jednocześnie podmiotem wykonującym usługi oczyszczania miasta - będąca wytwórcą odpadów) w 2016 r. wykonał badania odpadów (m.in. 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów - odpad wytwarzany regularnie, dla którego nie wykonuje się testu zgodności - art. 110 ust. 5 pkt 4 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach - dalej r.k.d.o.s. Wykonane badanie nie spełniło parametrów określonych w § 3 ust. 3 r.k.d.o.s. (załącznik nr 4 r.k.d.o.s.). W związku z powyższym odpady te nie były składowane na składowisku, tylko były przekazywane specjalistycznej firmie. W 2017 r. ponownie zlecono wykonanie badań odpadów i okazało się, że odpad o kodzie 20 03 03 spełnia wymogi r.k.d.o.s. Badania odpadów wykonywane są 1 raz w roku.

Czy w związku z tym może być ponownie składowany na składowisku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?