Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma chce przekazywać odpad do Niemiec o kodzie 07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne w celu odzysku 1,4 dioksan. Skład kondensatów odpadowych cechuje się sporą zmiennością, a ich skład zawiera się w zakresie: 85-98% woda, 0-15% mieszanina glikoli, 0-3% 1,4 dioksan, 0-4% tetrahydrofuran. Chcemy rozpatrzyć różne drogi zagospodarowania np. przekazanie do kanalizacji miejskiej i następnie na oczyszczalnię ścieków, albo przekazanie zakładowi w Niemczech.

Czy odpad kondensatu będzie zaklasyfikowany do zielonego wykazu czy bursztynowego w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów?

Jeżeli odpad pochodzi z instalacji IPPC, to czy jest możliwość odprowadzania kondensatu do kanalizacji miejskiej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?