Czy odmówić przyznania świadczenia dobry start, jeżeli wnioskująca wraz z dzieckiem zamieszkuje w Norwegii? - OpenLEX

Czy odmówić przyznania świadczenia dobry start, jeżeli wnioskująca wraz z dzieckiem zamieszkuje w Norwegii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Pani posiadająca zameldowanie w naszej gminie złożyła wniosek o świadczenie dobry start na dziecko, które uczy się w Norwegii, przypuszczalnie Pani i dziecko mieszkają od wielu lat w Norwegii, bowiem nie mają obie ubezpieczenia i dziecko urodziło się w Norwegii.

Wezwano Panią do złożenia wyjaśnień, jeżeli potwierdzą się nasze przypuszczenia o zamieszkaniu w Norwegii, to powinniśmy dać tej Pani odmowę na podstawie par. 2 rozporządzenia, który mówi, że świadczenie dobry start przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium RP?

Czy można powołać się jeszcze na jakieś inne zapisy rozporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX