Czy odmowa złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury może stanowić podstawę do wstrzymania wypłaty zasiłku stałego oraz uchylenia decyzji przyznającej to świadczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient korzysta z pomocy w formie zasiłku stałego, który jest przyznany z tytułu niepełnosprawności, orzeczenie posiada do maja 2021 r., jednak w sierpniu klient nabył uprawnienia do emerytury, ze względu na wiek, tj. ukończył 65 lat.

Klient jednak nie wyraża chęci złożenia wniosku o emeryturę, gdyż twierdzi, że zasiłek stały jest dla niego korzystny, a o emeryturę może ubiegać się za rok.

Zatem jak ma postąpić ośrodek, czy jest możliwość wstrzymania dotychczasowego świadczenia do czasu uregulowania sytuacji klienta, lub jak wszcząć postępowanie wyjaśniające?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy