Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy przebudowy drogi powiatowej. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) – dalej u.d.p. pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Jednym z urządzeń technicznych drogi jest odwodnienie liniowe w postaci rowy przydrożnego, który znajduje się z pasie drogowym.

Czy odległość 0,75 m wynikająca z art. 34 u.d.p. dotyczy również urządzeń technicznych drogi zlokalizowanych w pasie drogowym, w tym rowu?

Czy dotyczy obiektów zlokalizowanych poza pasem drogowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?