Czy oddział mistrzostwa sportowego, który realizuje obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w wymiarze co najmniej 16 godzin traci prawo do nazywania tego oddziału oddziałem mistrzostwa sportowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzący (gmina) przyznała minimalną liczbę godzin na szkolenie sportowe dla oddziału mistrzostwa sportowego w wysokości 16 godzin wraz z godzinami obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Zgodnie z paragrafem 7 punkt 1 rozporządzenia "oddziały mistrzostwa sportowego oraz szkoły mistrzostwa sportowego realizują programy szkolenia (czyli obligatoryjnie) we współpracy z polskimi związkami sportowymi....". Wieloletni program szkolenia sportowego w polskim związku sportowym określa zdecydowanie wyższe liczby godzin w poszczególnych oddziałach niż 16. Zapis z rozporządzenia rozumiem jako obowiązek realizowania programu szkolenia przez pzs dla oddziałów mistrzostwa sportowego, w przeciwieństwie do oddziałów sportowych, gdzie używa się sformułowania "może realizować (paragraf 7 punkt 2)". Czy gmina dając mniejszą liczbę godzin niż przewidują to "Wieloletnie programy pzs ..." traci prawo do nazywania tych oddziałów oddziałami mistrzostwa sportowego i prawa do subwencji 2.0 zarezerwowanych do oddziałów mistrzostwa sportowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX