Czy odcieki powstające w trakcie prowadzenia procesów technologicznych na galwanizerni, zbierane w stacjonarnym zbiorniku... - OpenLEX

Czy odcieki powstające w trakcie prowadzenia procesów technologicznych na galwanizerni, zbierane w stacjonarnym zbiorniku bezodpływowym, wypompowywane i przekazywane do zagospodarowania, stanowią ściek przemysłowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odcieki powstające w trakcie prowadzenia procesów technologicznych na galwanizerni (np. mieszanina wody i kwasów), które są zbierane w stacjonarnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie po jakimś czasie wypompowywane i przekazywane zewnętrznym podmiotom do zagospodarowania, stanowią ściek przemysłowy?

Czy stacjonarny zbiornik bezodpływowy, o którym mowa powyżej, stanowi urządzenie kanalizacyjne zakładu, o którym jest mowa w definicji ścieku przemysłowego zawartej w ustawie Prawo Wodne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX