Czy odbywanie przez uczniów techników praktyk w okresie letnim w związku z obecnym zawieszeniem zajęć z powodu koronawirusa znaczy że również nauczyciele będą w tym czasie musieli pracować?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.) uczniowie technikum, którzy mieli w tym zawieszonym okresie odbywać praktyki, mogą je odbywać w okresie ferii letnich, ale w związku z tym nie ulega skróceniu czas trwania zajęć dydaktycznych w rozumieniu przepisów o praktycznej nauce zawodu. Skoro nie ulega skróceniu, a w arkuszach przewidziano godziny pensum w oparciu o cały przecież rok szkolny (biorąc pod uwagę skrócenie), to nauczyciele muszą pracować dodatkowo.

Czy są to dodatkowe koszty i dodatkowe godziny nauczycieli? Czy wiąże się to ze zmianą arkusza organizacji szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX