Czy odbywanie praktyki zawodowej, polegającej na rocznym, bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych przy sporządzaniu projektów ma charakter przyjęcia świadczenia o charakterze majątkowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z zapytaniem o ustosunkowanie się do zakazu wyrażonego w art. 24h ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) - dalej u.s.p. w kontekście art. 14 pkt 4b ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. Pisząc szczegółowiej – proszę o odpowiedź, czy odbywanie praktyki zawodowej, polegającej na rocznym, bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych przy sporządzaniu projektów odbytej pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, o której mowa w art. 14 pkt 4b pr. bud. ma charakter przyjęcia świadczenia o charakterze majątkowym, o którym mowa w art. 24h u.s.p. Ponadto, proszę o wyjaśnienie, w jakiej formie ma być udowodnione zwarcie praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów odbyta pod patronatem.

Czy w tym celu wystarczy wypełnienie formularza, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) - dalej r.p.z.s.f.t.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access