Czy odbudowa i przebudowa budynku wpisanego do rejestru zabytków wymaga uiszczenia opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2018 r.

PYTANIE

Czy odbudowa i przebudowa budynku wpisanego do rejestru zabytków wymaga uiszczenia opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę?

Inwestorem jest osoba fizyczna.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access