Czy odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku kiedy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy, o innej niedającej się pokonać przeszkodzie, która powstała po dniu złożenia tego wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku kiedy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy, o innej niedającej się pokonać przeszkodzie, która powstała po dniu złożenia tego wniosku? Czy pandemia i ogłoszony locdawn w innym kraju można zaliczyć do innej niedającej się pokonać przeszkody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX