Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej. Zgodnie ze statutem Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W związku z jej funkcjonowaniem Spółka ponosi określone wydatki. Do wydatków tych należą: 1. Wydatki związane z doradztwem ekonomicznym i prawnym (np. koszty obsługi posiedzeń przez kancelarię prawną), 2. Zakup biletów na dojazd członków rady nadzorczej na posiedzenia, 3. Zakup usługi hotelowej, 4. Wynajem sali konferencyjnej, 5. Zakup kwiatów do dekoracji sali 6. Obsługa gastronomiczna posiedzeń, wydatki na zakup produktów spożywczych typu kawa, herbata, ciastka, owoce podawanych podczas posiedzeń, 7. Zakup materiałów biurowych i usług dotyczących obsługi posiedzeń (np. wynajem/udostępnienie sprzętu do prezentacji, telekonferencji, opłaty za przesyłki kurierskie, koszty tłumaczeń).

Czy od zakupów związanych z funkcjonowaniem rady nadzorczej (m.in. takich jak wymienione powyżej) będzie przysługiwało spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?