Czy od zakupów związanych tylko z działalnością gospodarczą gminy nadal przysługuje 100% odliczenia, czy należy stosować prewspółczynnik?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób gmina ma wyliczyć kwotę VAT do odliczenia zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r.?

Do zadań gminy należy m.in. utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sprzedaż wody oraz odprowadzenie ścieków.

Czy od zakupów związanych tylko z działalnością gospodarczą gminy nadal przysługuje 100% odliczenia, czy należy stosować prewspółczynnik?

Ponadto, gmina utrzymuje świetlice wiejskie, które są udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy w zakresie kultury oraz odpłatnie w związku z wynajmowaniem świetlic wiejskich na cele prywatne lokalnej społeczności, tj. imprezy okolicznościowe. Gmina deklaruje otrzymane opłaty dla celów VAT jako sprzedaż opodatkowaną 23% stawką VAT i rozlicza z tego tytułu VAT należny.

W jaki sposób wyliczyć VAT, który można odzyskać od zakupów na utrzymanie świetlic?

Czy ma tu znaczenie ilość faktur, jakie wystawia gmina za wynajem świetlic?

Jak wyliczyć kwotę VAT do odliczenia, biorąc pod uwagę wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków i utrzymaniem świetlic wiejskich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX