Czy od wyprawki szkolnej sfinansowanej ze środków obrotowych należy odprowadzać składki ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka planuje udostępnić pracownikom jednorazowe dodatkowe świadczenie pieniężne na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci. Spółka nie prowadzi ZFŚS. Świadczenie będzie sfinansowane ze środków obrotowych. Świadczenie będzie wypłacane w takiej samej kwocie ka każde uprawnione dziecko, tzn dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, średniej i branżowej. Zasady przyznawania świadczenia będą uregulowane w regulaminie wynagradzania. W zakładzie nie występuje układ zbiorowy pracy. Wypłata środków nastąpi na podstawie pisemnego wniosku pracownika o udzielenie wsparcia, że wskazaniem imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy szkoły do której uczęszcza oraz oświadczenia, iż środki będą przez pracownika przeznaczone na zakup wyposażenia szkolnego. Spółka nie planuje rozliczania wydatkowanych przez pracowników środków.

Czy wypłacone świadczenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX