Czy od wynagrodzenia z tytułu opłat ponoszonych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy odprowadzić VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 sierpnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2018 r.

PYTANIE

Zgodnie z przepisami ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – dalej u.p.p.u.w.w.p.w.n., z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu (gminy, Skarbu Państwa) opłatę przekształceniową, która jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Należy zwrócić uwagę, że do opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionych przez dniem 1 maja 2004 r. podatek VAT nie jest doliczany, natomiast do opłat rocznych ustanowionych pomiędzy 1 maja 2004 r. a 1 stycznia 2014 r. podatek VAT jest doliczany w wysokości 22%, a ustanowionych po 1 stycznia 2014 r. w wysokości 23%.

Czy opłata przekształceniowa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX