Czy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, łączącemu przebywanie na urlopie rodzicielskim z pracą u swojego pracodawcy,... - OpenLEX

Czy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, łączącemu przebywanie na urlopie rodzicielskim z pracą u swojego pracodawcy, należy opłacać składki na FP i FGŚP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Królikowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego łącznie w wymiarze roku. Po 26 tygodniach podejmuje w macierzystym zakładzie pracę na 1/2 etatu. Nadal korzysta z pozostałej części urlopu macierzyńskiego.

Czy od wynagrodzenia wypłacanego tej osobie należy płacić składki na FP i FGŚP?

Stosowny przepis mówi, że nie odprowadza się składek na FP i FGŚP przez okres 3 lat licząc od następnego miesiąca po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego.

Czy zatem powrót do pracy należy liczyć od chwili gdy pracownica podejmuje pracę na 1/2 etatu korzystając nadal z urlopu macierzyńskiego, czy dopiero od miesiąca następującego, po miesiącu w którym nastąpiło zakończenie tego urlopu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?