Czy od wydatków na remont mieszkania, zakup wyposażenia, mebli, a także pokrycia kosztów najmu wraz z mediami dotyczących... - OpenLEX

Czy od wydatków na remont mieszkania, zakup wyposażenia, mebli, a także pokrycia kosztów najmu wraz z mediami dotyczących wynajmowanego mieszkania spółka będzie miała prawo odliczyć VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W spółce ABC sp. z o.o. sp. komandytowa jest czterech komandytariuszy: Pan X, Pan Y, Pan Z i Pan R oraz komplementariusz spółka XYZ sp. z o.o. Udziałowcami spółki XYZ sp. z o.o. są: Pan X, Pan Y, Pan Z. Dodatkowo Pan X jest prezesem zarządu spółki XYZ sp. z o.o., a Pan Y jest członkiem zarządu spółki XYZ sp. z o.o.

W spółce ABC sp. z o.o. sp. komandytowa została podjęta uchwała o pokryciu kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla Pana Y, Pana Z i Pana R. Spółka ABC sp. z o.o. sp. komandytowa zamierza pokryć koszt najmu mieszkań (faktura od innej spółki za wynajem mieszkania) wraz z mediami (faktury za energię itp.). Dodatkowo spółka ABC sp. z o.o. sp. komandytowa planuje dokonać remontu wynajmowanych mieszkań oraz wyposażyć je (sprzęt AGD, meble). Wynajem mieszkań dla Pana Y, Pana Z i Pana R jest podyktowany ekonomicznymi względami, bowiem każda z wyżej wymienionych osób mieszka poza siedzibą spółki ABC sp. z o.o. sp. komandytowa i codzienne dojazdy byłyby zarówno problematyczne, jak i kosztowne. Przeprowadzenie się do miejscowości siedziby (i działalności) spółki wynika jedynie z konieczności wykonywania czynności na rzecz spółki. Pan Y, Pan Z oraz Pan R nie będą zwracali spółce żadnych kosztów (ani najmu, ani energii, ani mediów).

Czy w związku z tym, od planowanej inwestycji w obcym środku trwałym (remontem/modernizacją mieszkań), zakupu wyposażenia, mebli, a także pokrycia kosztów najmu wraz z mediami dotyczących wynajmowanego mieszkania spółka będzie miała prawo odliczyć VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX