Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy od wydatków kwalifikowanych objętych refundacją z UE w ramach projektu partnerskiego spółka ma prawo odliczyć VAT naliczony?

Spółka z o.o. realizuje wraz z kilkoma partnerami wspólny projekt, którego efektem ma być baza danych podmiotów gospodarczych oraz podmiotów ze sfery nauki, chcących nawiązać współpracę. W tym celu partnerzy indywidualnie ponoszą wydatki, za które dostają dofinansowanie unijne z EFS. Projekt nie jest związany z działalnością biznesową prowadzoną przez spółkę, tzn. bez unijnego dofinansowania nie ponosilibyśmy wydatków na utworzenie bazy podmiotów. Partner dostaje dofinansowanie od Lidera projektu na podstawie wystawionej noty obciążeniowej za poniesione wydatki kwalifikowane. Udział działalności opodatkowanej w strukturze VAT sprzedaży spółki wynosi 97%.

Czy w związku z tym, w kontekście prawa do odliczenia VAT naliczonego, wydatki refundowane na utworzenie bazy podmiotów należy związać z działalnością spółki ogółem (według struktury opodatkowania), czy wiązać z otrzymaną dotacją (która jest nieopodatkowana i nie wchodzi do struktury VAT)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację