Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2008 r.

PYTANIE

Jesteśmy klubem sportowym, działającym jako stowarzyszenie podatnikiem podatku VAT. Dochodami klubu są dotacje z gminy na działalność statutową oraz kwoty otrzymane od sponsorów. Na kwoty dotacji z gminy nie wystawiamy żadnych faktur - są to dochody niepodlegające u.p.t.u., natomiast na kwoty otrzymane od sponsorów wystawiamy faktury VAT z 22% podatkiem.

Czy od wszystkich wydatków związanych z działalnością statutową oraz kosztów administracyjnych możemy odliczyć VAT, np. zakupu artykułów biurowych, lekarstw i środków opatrunkowych, napojów dla zawodników na mecze i treningi, strojów sportowych, odżywek, wynajmu sali sportowej, kosztów transportu zawodników?

Czy prawidłowo nie wystawiamy faktur na dotacje z gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację