Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnicy spółki z o.o. (dwie osoby fizyczne, proporcja udziałów 90/10) w umowie zawarli zapisy pozwalające zarówno na podwyższenie kapitału zakładowego, jak i dopłaty. Obecnie spółka posiada wymagalne zobowiązania wobec większościowego wspólnika z tytułu czynszu za lokal, wynagrodzenia członka zarządu, pożyczek i odsetek. Wspólnicy planują podjęcie uchwały od wniesienie na kapitał rezerwowy dopłat. Wspólnik mniejszościowy ma zamiar wnieść je w pieniądzu, natomiast wspólnik większościowy chciałby dokonać kompensaty swojego zobowiązania z tytułu dopłat z należnościami od spółki z wyżej wymienionych tytułów.

Czy od dopłat powstanie obowiązek zapłaty PCC?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?