Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do siedziby stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej dokonano włamania i skradziono gotówkę z kasy w wysokości 100 zł. Policja wydała decyzję o umorzeniu postępowania wpisując w protokole kwotę niższą (w momencie przesłuchiwania nie było dokładnie wiadomo ile gotówki było w kasie - skradziono również komputer z danymi).

Czy od wartości skradzionej gotówki należy zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?

Stowarzyszenie uzyskuje dochody z tytułu składek członkowskich, a także dotacje z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowanie określonych zadań po przedstawieniu dokumentów (faktury, wniosek o płatność) dowodzących poniesione koszty. Ze względu na to, że dotacje wpływają po poniesieniu przez stowarzyszenie kosztów korzysta ono z kredytu bankowego. Środki pieniężne do kasy pobierane są z rachunku bankowego i wydatkowane na pokrycie niewielkiej wartości kosztów związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?