Czy od transakcji kupna od osoby fizycznej dzieła sztuki o wartości powyżej 1000 zł należy odprowadzić podatek PCC? - OpenLEX

Czy od transakcji kupna od osoby fizycznej dzieła sztuki o wartości powyżej 1000 zł należy odprowadzić podatek PCC?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Wojtas Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2012 r.

PYTANIE

Muzeum jako instytucja kultury jest jednostką organizacyjną gminy. Nie jest płatnikiem podatku VAT.

Czy od transakcji kupna od osoby fizycznej dzieła sztuki o wartości powyżej 1000 zł należy odprowadzić podatek PCC?

Czy znajduje tu zastosowanie art. 8 pkt 4 u.p.c.c. (jesteśmy jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego)?

Miejscowy urząd skarbowy, w którym chciałam zapłacić podatek opieczętował i podpisał na rachunku "zwolnione na mocy art. 8 pkt 4 ustawy o pcc". Taką samą interpretację przepisu przedstawioną przez Izbę skarbową w Katowicach znalazłam w internecie - "...jeżeli muzeum jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego to jest ono zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy kupna-sprzedaży obrazów".

Która z interpretacji jest prawidłowa?

Czy pieczęć US na naszym rachunku zamyka sprawę (osobowość prawna nie ma tu znaczenia w opinii US)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?