Czy od stycznia 2022 r. członkowie Rady Dialogu Społecznego otrzymujący ryczałt za udział w pracach Rady będą podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy od stycznia 2022 r. członkowie Rady Dialogu Społecznego - powoływani zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.) – dalej u.R.D.S., przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymujący zgodnie z art. 27 ust. 4 u.R.D.S. ryczałt za udział w pracach Rady będą podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie art. 66 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.). – dalej u.ś.o.z.f.p.? Jednocześnie czy obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu będą podlegali również sekretarze Prezydium Rady otrzymujący ryczałt za udział w pracach Rady i wyznaczani na podstawie art. 31 ust. 4 u.R.D.S. i innych instytucjach dialogu społecznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX