Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sp. z o.o. świadczy w ramach prowadzonej działalności usługi najmu samochodów osobowych (czynny podatnik VAT, zarejestrowany w VIES). Jeden ze środków trwałych firmy jest wynajmowany na rzecz czynnego czeskiego podatnika VAT. Spółka posiada certyfikat rezydencji kontrahenta oraz zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania spółka otrzymuje 90% należności za najem, gdyż podatek u źródła w wysokości 10% wartości najmu pobierany i wpłacany jest do właściwego urzędu w Czechach przez czeskiego kontrahenta. W zeszłym roku najemca miał szkodę na samochodzie, który naprawiony został na terytorium Polski, a czeski kontrahent został obciążony kosztem naprawy.

Jak polska spółka z o.o. powinna prawidłowo postąpić w stosunku do naprawy:

a)

zwiększyć fakturę za najem w następnym okresie rozliczeniowym o koszta naprawy, wtedy podatek u źródła zostanie pobrany również przez kontrahenta czeskiego za naprawę? Czy jeżeli takie stanowisko jest nieprawidłowe, a podatnik polski pomniejszył swój CIT w Polsce o wartość udokumentowanej opłaconej wartości podatku u źródła pobranej przez podatnika czeskiego (od naprawy), to czy powinien skorygować CIT-8? Czy nienależnie pobrany podatek może stanowić koszt Polskiego podatnika?

b)

osobno zafakturować wartość naprawy jednak naprawa nie będzie uznawana za usługę kompleksową i nie podlega pobraniu podatku u źródła? Polski przedsiębiorca powinien otrzymać 100% wartości faktury.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację