Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2014 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2006 r.

PYTANIE

Pracownica została zwolniona z pracy z przyczyn organizacyjno-ekonomicznych leżących po stronie zakładu pracy (podstawa prawna: ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.; trzymiesięczny okres wypowiedzenia został skrócony do jednego miesiąca. Końcowe rozliczenie z pracownicą wymaga wypłacenia jej odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia oraz odprawy przewidzianej ustawą. Czy od obu ww. składników należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czy też tylko zaliczkę na podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?